Hovedside for Et kunnskapsbasert Norge

Vil du vite hva vi har gjort og hvor vi har gjort det? Gå til resultater og formidling. Vil du bestille boken kan du gjøre dette her.

«Et kunnskapsbasert Norden»: 14. januar 2015 ved Handelshøyskolen i Stockholm

Konferansen «Et kunnskapsbasert Norden» ble gjennomført ved Handelshøyskolen i Stockholm 14. januar 2015. Toppledere og politikere fra Norge og Sverige diskuterte hvordan Norden kan øke sin konkurranseevne gjennom økt samarbeid. BI professor Torger Reve, Norges europaminister Vidar Helgesen, Jacob Wallenberg, Kai Eide,  samt Sveriges næringsminister Mikael Damberg var blant foredragsholderne. Se hele programmet her

Ett kunskapsbaserat Norden (For web) 57 Ett%20kunskapsbaserat%20Norden%20%28For%20web%29%2028[1] Ett%20kunskapsbaserat%20Norden%20%28For%20web%29%2036[1]

Torger Reve blant «Nordens største tænkere» i 2013″

En jury, bestående av 20 eksperter fra blant annet Microsoft og PwC har utnevnt «DE 20 STØRSTE TÆNKERE I NORDEN». Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI er en av disse. Juryen har lagt vekt på viktigheten av å være iverksetter i eget samfunn, at det ikke skal være for seg selv, men som et forbilde og mentor for andre. Les mer om utnevnelsen her.

EKN på nett, i politikk og media

Se våre egne sider med linker til relevante og aktuelle saker.

«Fremtidens næringsliv»: 19. januar 2012, BI Nydalen

Nærings- og handelsminister Trond Giske fikk under konferansen «Fremtidens næringsliv» overlevert boken som inneholder analyser og anbefalinger for de 13 næringene som har blitt studert i forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge.
Program for konferansen finner du her. Presentasjonsmateriell fra innlegg og foredrag finner du her. Linker til relevante oppslag i media finner du her, og video fra konferansen finner du her.

 

 

Reve (BI), Chaffey (Abelia) og Solbakken (LO): Kronikk i Dagens Næringsliv, 19 januar 2012

Her kan du lese kronikken hvor forfatterne tar til orde for å etablere en «KompetanseFunn»-ordning for å stimulere til kompetanseutvikling og økt langsiktig verdiskaping.

SSB: «Færre innovatører i norsk næringsliv», 26. januar 2012

Resultatene fra den siste innovasjonsundersøkelsen til SSB (2008-2010) ble nylig offentliggjort. Andelen selskaper som introduserte produkt- eller tjenesteinnovasjoner gikk ned med 3 prosentpoeng i forhold til forrige undersøkelse (2006-2008). Les mer her.

Torger Reve mottar forskningsutmerkelse ved Harvard

Professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI mottok 13. desember en forsknings- og utdanningsutmerkelse fra Harvard Business School, Institute of Strategy and Competitiveness som ledes av professor Michael E Porter. Les mer.

BI-studenter vinner pris på Harvard Business School

På et seminar ved Harvard Business School i går (13. desember) ble det gjort kjent at BI-studentene Javad Mushtaq, Rune Steihaug og Morten Finslo vant en pris for beste prosjektoppgave i 2011 innen nærings- og klyngeanalyser. Prosjektoppgaven til de tre studentene er skrevet i tilknytning til Et kunnskapsbasert Norge. Les mer.

Innovasjonskraften i ressursbaserte næringer

Les Hans Henrik Ramms kommentar, «Paradokset repetert«, til professor Soumitra Duttas foredrag på NHOs årskonferanse.

EKN studenter vant pris for beste MSc thesis i strategi ved BI

Årets siviløkonomkull ved BI ble nylig uteksaminert og et EKN studium vant pris for beste MSc thesis i strategi. Cecilia Haraldsson og Olena Lepikhina har skrevet en master thesis på BIs Master of Science in Business and Economics (siviløkonom) om kunnskapsbaserte tjenesteyteres rolle for innovasjon hos andre virksomheter. Les mer.

Om prosjektet Et kunnskapsbasert Norge

Forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge (EKN) bygger på prosjektene Et verdiskapende Norge (2000) og Et konkurransedyktig Norge (1990). I EKN settes imidlertid det overordnede fokus på kunnskapsgenerering og –utveksling, fordi vi er avhengige av innovasjon, nytenkning og effektiv anvendelse av kunnskap for å kunne opprettholde og øke levestandarden i Norge. I EKN har vi derfor utviklet to nye konseptuelle modeller for å forstå mekanismene som omsetter kunnskap til verdiøkende produkter og tjenester. Den ene, Knowledge hub-modellen, fokuserer på samspillet mellom aktører og roller som er avgjørende for å utnytte kunnskapens bidrag.

Smaragd

Smaragden

Den andre modellen, Smaragden, tar utgangspunkt i hvordan næringer og industrier er avhengige av kunnskapsallmenninger for å overleve og vokse, og hvordan samspill og dynamikk mellom aktørene bygger på disse allmenningene.

Les mer om prosjektet på våre egne sider, les Torger Reves artikkel om prosjektet i bladet Forskningspolitikk eller Audun Farbrots artikkel om prosjektet på forskning.no.

Video fra Nor-Shipping

I klippet fra DNTV snakker næringsministeren og redertopper om viktigheten av å ha et komplett næringsmiljø i Norge for utvikling og vekst i den maritime klyngen.

Artikkel i Teknisk Ukeblad

Erik Dyrkoren og Torger Reve har skrevet om den maritime klyngen; Maritim Innovasjon for det 21. århundre.

Debatt om klynger og innovasjon

Les mer her og her.

Artikkel om næringsklynger

På denne linken kan du lese en artikkel om klynger skrevet av Torger Reve .

Nobelprisvinner Oliver Williamson besøkte Handelshøyskolen BI, 4. desember 2009

Nobelprisvinner Oliver Williamson stoppet i Oslo på vei til prisutdelingen i Stockholm. Under Oslo-oppholdet deltok og bidro Williamson på et seminar om sin egen forskningstradisjon ved Handelshøyskolen BI. Mer informasjon om seminaret finner du på denne linken.

Du kan også lese innlegget i Dagens Næringsliv 30. november om Williamson sine bidrag til økonomisk forskning, og omtale av seminaret i samme avis den 2. desember.

denne siden hos forskning.no finner du en artikkel om seminaret og Williamson sine bidrag til økonomisk teori. På forskning.no finner du også en artikkel om den andre Nobelpris-vinneren, Elinor Ostrom.

En lengre redegjørelse om Williamson og Ostrom sine bidrag fra The Royal Swedish Academy of Sciences finner du i pdf-format her.

Video av alle foredragene fra seminaret er lagt ut på BI TV. Du kan også se video av Williamsons foredrag fra prisutdelingen i Stockholm.

Partnere

Prosjektet Et kunnskapsbasert Norge ble etablert på initiativ fra Abelia og Handelshøyskolen BI og er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Nærings- og handelsdepartementet, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA, Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Abelia, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Norges rederiforbundHandels- og servicenæringens hovedorganisasjonNorsk IndustriOljeindustriens Landsforening og byggenæringen.

Hva finner du på disse sidene?

På disse sidene har vi lagt ut rapporter, presentasjoner og andre former for publisering fra forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» (EKN). Du vil også finne informasjon om faglig og tematisk bakgrunn for prosjektet, hvordan prosjektet var organisert og informasjon om gjennomførte seminarer som er av interesse i prosjektsammenheng. I EKN-regi har vi jevnlig arrangert interne seminarer hvor det har vært åpning for ekstern deltakelse.