Torger Reve mottar forskningsutmerkelse ved Harvard

Utmerkelsen – Microeconomics of Competitiveness Hall of Fame – utdeles til personer som har gitt vesentlige faglige og forskningsmessige bidrag til Microeconomics of Competitiveness nettverket som i dag består av over 100 universiteter og handelshøyskoler fra hele verden.

I begrunnelsen for utmerkelsen fremhevet professor Michael Porter særlig de tre store næringsøkonomiske studiene som Torger Reve har gjennomført i Norge, Et konkurransedyktig Norge (1991), Et verdiskapende Norge (2001), og Et kunnskapsbasert Norge (2011).

Resultatene fra det siste prosjektet legges frem på den store konferansen Fremtidens næringsliv ved Handelshøyskolen BI, 19. januar 2012.

Les mer på hegnar.no.


%d bloggere like this: