Om prosjektet

Her kan du se en videopresentasjon av prosjektet, eller du kan laste ned en prosjektbeskrivelse.

Forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” vil ferdigstilles i 2011 og er en videreutvikling av “Et konkurransedyktig Norge” (1992) og “Et verdiskapende Norge” (2001). Felles for disse prosjektene er at de har et klyngeperspektiv på næringslivet. Det vil si at analysene fokuserer på samarbeid, gjensidig avhengighet og eksternaliteter mellom ulike aktører i næringslivet, og dermed bryter med mer tradisjonelle analyser hvor man tar utgangspunkt i bransjer og industrier som er gruppert etter likhet i interne aktiviteter og prosesser som virksomhetene gjennomfører.

Samspill mellom aktører med ulike spesialiteter er en forutsetning for produksjon av avanserte produkter og innovasjoner og er en driver for kunnskapsspredning. Det er derfor hensiktsmessig å studere mekanismene som oppgraderer teknologi og organisering i samfunnet ut fra et klyngeperspektiv som fanger opp dette samspillet.

“Et kunnskapsbasert Norge” skiller seg fra de to første prosjektene ved at vi denne gangen vil ha et sterkere fokus på mekanismer for kunnskapsgenerering og -spredning, i og rundt kunnskapsnav. I en verden som blir stadig mer global og (dermed) mer spesialisert, er disse mekanismene blitt enda viktigere og kunnskapsleverandører mer sentrale. Vi vil allikevel trekke veksler på erfaringer fra klyngestudiene i de to foregående prosjektene, og beholde fokuset på verdiskapningsmålet fra “Et verdiskapende Norge” som en standard for å forstå hvordan verdiene fra produksjonen fordeles mellom ansatte, myndigheter, långivere og eiere.


%d bloggere like this: