Organisering

Prosjektet administreres av Handelshøyskolen BI og gjennomføres som et samarbeid mellom Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Menon Business Economics AS.

I den sentrale prosjektgruppen inngår Torger Reve (prosjektansvarlig), Amir Sasson (faglig prosjektleder), Eskil Le Bruyn Goldeng (data- og kommunikasjonsansvarlig) og Marius Nordkvelde (prosjektkoordinator) fra Handelshøyskolen BI, og Erik W. Jakobsen og Leo A. Grünfeld fra Menon Business Economics AS.

Prosjektets øverste organ er en styringsgruppe som består av representanter fra partnerne (se under) i prosjektet. Styringsgruppen dekker et bredt spekter av rådgivende og utøvende institusjoner i Norge.

I tillegg er det opprettet et bedriftspanel med representanter fra aktører i de ulike næringene som kan gi tilbakemeldinger på prosjektets premisser og resultater. I dette bedriftspanelet sitter Alf Bjørseth (Scatec), Eivind Reiten (Norske Skog), Ståle Kyllingstad (IKM), Oluf Ulseth (Statkraft), Johan Nic. Vold (Xyntéo), Harald Norvik (ECON), Helge Otto Mathisen (Color Line), Marius Varner (Varner Gruppen), Gunvor Ulstein (Ulstein Gruppen), Jan A. Alfheim (Clavis), Idar Kreutzer (Storebrand), Harald Espedal (Skagenfondene), Dagfinn Sætre (GE Healthcare), Hege Melhus (Agito), Hege Norheim (Statoil), Even Aas (Kongsberg Gruppen), Terje Wold (Invenia), Per Axel Koch (Polaris Media), Eilert Hanoa (Mamut).

Prosjektet er delt inn i 13 delprosjekter. Hvert delprosjekt har en dedikert prosjektansvarlig, et prosjekt-team og en referansegruppe med representanter fra næringen som skal studeres.


%d bloggere like this: