Resultater og formidling

Et kunnskapsbasert Norge har som mål å analysere status og utvikling i norsk næringsliv. Konkurranseevnen til fremtidens næringsliv er avhengig av at bedriftene er kunderdrevne, kunnskapsbaserte, internasjonalt orienterte og miljørobuste og at de finner hensiktsmessige samhandlingsformer. EKN fokuserer derfor på å utvikle nye begreper, verktøy og konseptuelle rammer for å forstå dynamikken i et innovasjonsdrevet næringsliv.

Utbyttet fra prosjektet presenteres i mange forskjellige fora og medier for å sikre nødvendig forankring av tenkningen i næringsliv, offentlig forvaltning og blant politikere. På linkene under har vi samlet arenaer vi har brukt for deling og dialog.

Bestille boken fra Universitetsforlaget her.

Avslutningskonferanse «Fremtidens næringsliv», 19. januar 2012 på Handelshøyskolen  BI Nydalen

EKN-rapporter

EKN-seminarer

Eksterne foredrag og presentasjoner


%d bloggere like this: