EKN-rapportering

På denne siden legger vi ut rapporter og forskningsnotater fra EKN etterhvert som de er klare. Informasjon fra de ulike delsprosjektene kommer først, deretter følger andre EKN-rapporter og -notater.

Fiskeri og havbruk (rapport)

Prosjektledere: Ragnar Tveterås (UiS) og Frank Asche (UiS)
Arena for presentasjon av sluttresultater: Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), årsmøte 6. april
Case: Salma, Innovasjon i laksefôr (Skretting), Integrert lakseoperasjon (Hjelmeland)

Olje, gass og offshore (presentasjon og rapport)

Prosjektledere: Amir Sasson (BI) og Atle Blomgren (IRIS)
Arena for presentasjon av sluttresultater: Presentert på Offshore Strategikonferansen i Stavanger den 15. februar
Case: Aarbakke (AT Group) , Roxar, MPM, Framo Eng, Island Offshore Subsea, NODE nettverket, Oceaneering, Subse 7, Aker Verdal, FMC

Maritim (norsk eller engelsk presentasjon og rapport)

Prosjektleder: Erik W. Jakobsen (Menon)
Arena for presentasjon av sluttresultater: Ålesundkonferansen 11. mai 2011
Case: Ulstein X-Bow, Kongsberg Maritim, Grieg Shipping Group, Sevan Marine, Robotisert produksjon på Kleven Verft, Imarex, SIMSAM-laben på HiVE, Ballastvannhåndtere, Wilh. Wilhelmsen ”miljøkonkurranse”, ”Slow steam”-prosjektet, LNG som fremdriftsmiddel

Bygg, anlegg og eiendom (presentasjon og rapport)

Prosjektleder: Lena Bygballe (BI)
Arena for presentasjon av sluttresultater: Byggedagene 2011 (23. og 24. mars)
Case: AF gruppen, KLP/Veidekke, Helsebygg Midt-Norge/NCC, Avantor, Norwegian Tunneling Network, Klimatak, Skanska
Se også: artikkel på bygg.no

Fornybar energi og miljø (rapport)

Prosjektleder: Leo A. Grünfeld (Menon)
Arena for presentasjon av sluttresultater: 1. april 2011. 7-fjellskonferansen Fornybar Energi. (Grieghallen Bergen)
Case: Titech, ScanWind, REC, Innotech Solar, Cambi, Fogro, Yarwill, Oceansaver

Handelsvirksomhet (rapport)

Prosjektleder: Arne Nygaard (BI)
Arena for presentasjon av sluttresultater: Ikke bestemt (HSH)
Case: Kjedeskoler i norsk varehandel, økt kompetanse om etisk handel, egne merkevarer i dagligvarehandelen og kjøpesentre som klynger

Helse og biotek/medtek (presentasjon og rapport)

Prosjektleder: Amir Sasson (BI)
Arena for presentasjon av sluttresultater: Biotech-konferansen, 20. januar 2011
Case: Photocure, Algeta, Diagenic, PCO biotech, Clavis Pharma, OCC, Axis Shield

IT og software (rapport og foreløpig presentasjon; NHO 16. juni 2011)

Prosjektleder: Espen Andersen (BI)
Case: Accenture, Altinn/Accenture, Atea, EDB/Ergo, Cap Gemini, FAST/Microsoft Search, Trolltech/Nokia, Tandberg, Linpro/Redpill, IFI/Simula, Basefarm, IBM, Devoteam Da Vinci, Sintef, NTNU, Norsk Regnesentral, Grimstad technology cluster, Visma, Telenor, Meltwater, Questback, Playfish, Think Global, Schibsted/VG/Finn.no

Kunnskapsbaserte tjenester (rapport)

Prosjektleder: Ragnhild Kvålshaugen (BI)
Case: DNV Energys, Norconsult, Marintek, et case på skipsmeglere

Telekom (rapport)

Prosjektleder: Villeman Vinje
Case: VGs utvikling av iPad Appen og forretningsmodellen, Media Norges utvikling av ny produksjonsplatform, Telenors utvikling av internett til bruk på passasjerfly, Telenors utvikling av mobildekning på båter

Metaller og materialer (presentasjon og rapport)

Prosjektleder: Amir Sasson (BI)
Arena for presentasjon av sluttresultater: PROSIN
Case: Raufoss, Magnesium, Hydro and NTNU/SINTEF, Grenland and Herøya

Finans og kapital (rapport)

Prosjektleder: Leo A. Grünfeld (Menon)

Reiseliv (rapport)

Prosjektleder: Erik W. Jakobsen (Menon)

Andre rapporter

Forskningsnotat nr. 2


%d bloggere like this: