Posts Tagged ‘publisering’

Case study – the global maritime knowledge hub

03.03.10

MARINTEK is currently conducting a pilot project to develop a new maritime knowledge center, World Ocean Space Center, as part of the vision project «The Third Wave”. Based on this project, MARINTEK (Trondheim) has asked BI Norwegian School of Management to conduct this case study. The case study is a follow-up to the research report, “Norway – a global maritime knowledge hub”.

This publication is in english, and you can download it here.

Siste oppdaterte presentasjon av prosjektet

17.12.09

Her kan du laste ned Torger Reves oppdaterte presentasjon av prosjektet. En tidligere versjon av denne presentasjonen finner du på denne linken (her finner du også video- og lyd-filer).

Presentasjon av reiselivsstudien

15.12.09

Menon Business Economics AS har ansvaret for studien av reiselivsnæringen. Foreløpig er dette den studien som har kommet lengst, og Erik W. Jakobsen presenterte foreløpige innsikter og skisserte veien videre for studien for styringsruppen i EKN torsdag 10. desember hos Nærings- og handelsdepartementet. Presentasjonen kan du laste ned her.

Norway – a global maritime knowledge hub

10.12.09

You will find an article about this paper on this link. The paper itself is written in English and can be downloaded for free on this link.

Rapporten er skrevet av Torger Reve, og du kan laste den ned gratis som pdf her. Rapporten er på engelsk, men inneholder et sammendrag på norsk.

Bilde av innholdet i rapporten. Klikk for å forstørre.

Her er et utdrag fra det norske sammendraget:

Norges viktigste ressurser og kompetansefortrinn er relatert til havet. Norge er en stormakt innen shipping, maritim industri og maritime tjenester. Norge er en stormakt innen offshore olje og gass, offshoreteknologi og offshore-industri. Og Norge er en stormakt innen fiskeri, oppdrett og forvaltning av marine ressurser. Dette er de samme områder hvor Norge også har tatt en ledende internasjonal posisjon når det kommer til forskning, teknologi og innovasjon.

Nøkkelen ligger i høye kunnskapsinvesteringer, tett kunnskapssamspill, intens rivalisering og sterk forretningsmessig orientering. Innovasjons-konkurranse blir under slike betingelser viktigere enn kostnadskonkurranse. Norge har muligheter til å utvikle et globalt kunnskapsnav innen maritim virksomhet og innen energi. Som liten nasjon med et høyt kostnadsnivå og en smal industriell base, må vi spesialisere oss innen noen få spisse kunnskapsområder hvor vi har spesielle kompetansefortrinn å bygge videre på. Norge har klart å utvikle et globalt maritimt kunnskapsnav gjennom en stor konsentrasjon av internasjonalt konkurransedyktige bedrifter innen shipping, skipsindustri, offshoreindustri og maritime tjenester. Samtidig har Norge klart å utvikle forsknings- og utviklingsmiljøer innen marin og
maritim forskning i verdensklasse, både innen industrien, i instituttsektoren og ved universitetene. Forskingsmiljøet ved NTNU og MARINTEK (SINTEF) i Trondheim er et godt eksempel på dette.
For at et industrielt forskningsmiljø skal kunne tiltrekke seg de fremste talentene og de mest krevende oppdragsgiverne i verden, må det utvikles en spesialisert kunnskapsmessig infrastruktur som gjør fremragende forskning og utvikling mulig. Etableringen av det nye Ocean Space Center ved NTNU og MARINTEK (SINTEF) må forstås i et slikt lys. Det nye forsknings-senteret må kunne dekke alle fasene fra grunnforskning til innovasjon og kommersialisering. Dette inkluderer analyse, modellering, simulering, eksperimentering, verifikasjon og implementering. Ikke minst er det mulighetene til fullskala uttesting som skaper de store teknologiske sprangene. Nordsjøen har vært eksempel på det.
Målet er å utvikle et bredt forsknings- og utviklingsmiljø innen havroms-teknologi (Ocean Space Technology) som retter seg mot shipping og maritim industri, energi og offshore industri, undersjøisk gruvedrift, samt sjømat, marin bioprospektering og forvaltning av marine ressurser. Det er naturlig å ha et særlig fokus på miljø og arktiske områder.

Rapport om norsk solenergi

01.12.09

Bilde av innholdet i rapporten. Klikk for å forstørre.

This Master of Science-thesis about the Norwegian solar energy cluster may be downloaded for free here.

Dette er den første publikasjonen fra Et kunnskapsbasert Norge. Oppgaven er levert som avsluttende thesis til graden Master of Science ved Handelshøyskolen BI. Du finner en nedlastbar utgave i pdf-format her.

Foredrag Torger Reve, Abelia 24.09.2009

01.12.09

På disse linkene finner du lyd og bilde fra foredraget som Torger Reve holdt på Næringslivets hus 24. september 2009. Foredraget omhandlet prosjektet «Et kunnskapsbasert Norge», klynger og kunnskapsnav. Foredraget (og dermed lyd- og videofilen) er på en drøy time. Du finner også linker til en redigert utgave av foredraget nederst i dette innlegget. (Powerpoint-filen er lagt ut tidligere, men du finner link til denne også under.)

Den tidligere publiserte Powerpoint-filen fra foredraget finner du her.

Mp3 fra foredraget finner du her.

Video fra foredraget finner du her.

Kortversjon (ca. 20 min) til nedlasting: «Talking slides» for nedlasting finner du her (dette er en Powerpoint-fil med lyd – trykk F5 når du har lastet ned og åpnet filen, så går resten av seg selv).

Kortversjon (ca. 20 min) streaming: Du kan også streame foredraget på authorstream.